Panseksualizm a zdrowie seksualne

Panseksualizm to stosunkowo nowy termin, jaki pojawił się w przestrzeni medialnej. Z pewnością nie jest to termin medyczny i nie używa się go oficjalnie w odniesieniu to kategorii płci. Ale ponieważ funkcjonuje w kontekście zdrowia seksualnego warto przyjrzeć mu się bliżej i ocenić czy jest to jedynie wytwór świata celebrytów czy ma jednak swoje uzasadnienie w rzeczywistych relacjach międzyludzkich. 

Panseksualizm – nowa orientacja seksualna?

Panseksualizm to termin nazywający pociąg seksualny do drugiego człowieka bez względu na jego płeć i orientację seksualną. Jest to niejako wytwór naszych czasów i współczesna orientacja seksualna przejawiająca, według jej zwolenników, najczystszą formę wolności seksualnej, pozbawioną jednak nawet w najmniejszym stopniu patologii i dewiacji seksualnej. Przyglądając się bliżej panseksualizmowi widać, że jego założenia bliskie są teorii biseksualizmu, dlatego też jak dotąd nie jest on traktowany jako odrębna kategoria poznawacza obszaru zdrowia seksualnego. Istnieje jednak  prawdopodobieństwo, że z czasem kategoria ta uzyska głębsze opracowania naukowe i medyczne, i uzyska prawo do nazywania jej orientacją seksualną.

Terminologia medyczna aktualnie wyróżnia trzy rodzaje orientacji seksualnej:

  • heteroseksualizm – odczuwanie pociągu seksualnego oraz emocjonalnego do osób odmiennej płci
  • homoseksualizm – odczuwanie pociągu seksualnego oraz emocjonalnego do osób tej samej płci
  • biseksualizm – odczuwanie pociągu seksualnego oraz emocjonalnego do osób obojga płci

Istnieje też kategoria nazywana aseksualizmem, która nazywa osoby nieodczuwające pociągu seksualnego oraz emocjonalnego do przedstawiciela żadnej z płci. Wszystkie powyższe orientacje seksualne uznaje się za potwierdzone wieloma badaniami naukowymi i włącza się je do głównego nurtu medycyny. Warto jednak pamiętać, że żadna z nich nie figuruje już w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, co oznacza, że żadna z nich nie jest traktowana już jako choroba, co jeszcze do niedawna było udziałem zarówno homoseksualizmu jak i biseksualizmu.

Panseksualista, czyli kto?

Panseksualista to osoba, która posiada zdolność tworzenia trwałych: fizycznych/romantycznych/emocjonalnych relacji z przedstawicielami jakiejkolwiek płci kulturowej. Kieruje on jednak swoje pożądanie wyłącznie do osób dorosłych, ale bez względu na ich biologiczną płeć i orientację seksualną. Różnica pomiędzy panseksualistą a biseksualistą polega właśnie na tym aspekcie. Biseksualista wybiera za partnera/partnerkę mężczyznę lub kobietę, natomiast panseksualista nie wyróżnia płci, on jej nie widzi. Nie ma znaczenia czy partnerem staje się kobieta czy mężczyzna, jest nią po prostu osoba. Panseksualista może nawiązać najgłębsze relacje z osobą, która określa siebie jako mężczyznę/jako kobietę/osobę inter/osobę transpłciową. Dzisiaj uznaje się, że na świecie ok. 1% populacji to panseksualiści.

Nie ulega wątpliwości, że panseksualizm oficjalnie pojawił się za sprawą zachodnich, przede wszystkim amerykańskich celebrytów. W tej grupie pojawiają się znane nazwiska aktorskie, muzyczne, ze świata mody. Na ile jest to kreacja marketingowa a na ile odpowiada ona na rzeczywiste potrzeby przede wszystkim emocjonalne – czas pokaże. Z pewnością panseksualizm potrzebuje wnikliwej analizy i uporządkowania terminologicznego. Na razie kojarzy się z dowolną i wolną identyfikacją tożsamości płciowej, elastycznością poglądów i wolnością przekonań, co zawsze jest atrakcyjne, szczególnie dla młodych ludzi.

Leave a Reply