Regulamin
§ 1
Serwis internetowy CS-MULTI.PL nazywany dalej serwisem jest dostępny dla wszystkich. Serwis umożliwia dodanie swojej strony internetowej do bazy. Przeglądanie zawartości serwisu jest bezpłatne. Właścicielem serwisu jest Łukasz Musiał, adres: 32-064 Kochanów ulica Złota 7. E-mail do kontaktu: , telefon: 880 444 298
§ 2
Administrator to osoba administrująca danymi oraz materiałami w serwisie. Ogłoszeniodawca to osoba umieszczająca wpis w serwisie .
§ 3
Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji oraz usuwania wpisów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego Administratorzy mają prawo do zaprzestania świadczenia usług.
§ 4
Serwis umożliwia dodawanie stron internetowych jednak gdy będą one niezgodne z polskim prawem administrator ma prawo bez podania przyczyny usunąć dodany wpis. W wpisie muszą znajdować się nazwa strony, tagi, link i opis. Użytkownik serwisu dodający wpis bierze odpowiedzialność za treść i wszystkie informacje zawarte w wpisie. Na prośbę dodającego, jego wpis może zostać usunięte w dowolnym momencie
§ 5
Dodając wpis do katalogu stron, ogłoszeniodawca oświadcza, że informacje które są zawarte w ogłoszeniu są prawdziwe. Treść ogłoszenie w żaden sposób nie naruszaa praw osób trzecich. Zamieszczone treści mogą zostać wykorzystywane przez administratora portalu np w celach komercyjnych. Administrator zastrzega sobie prawo do korekty treści w wpisie. Nazwa ogłoszenia nie może być pisana wyłącznie wielkimi literami.
§ 6
Wpis skasowany przez system nie może zostać przywrócone.
§ 7
Dodanie wpisu strony wymaga podania adresu e-mail do kontaktu administratora z ogłoszeniodawcą.
§ 8
Portal umożliwia płatne dodanie stron do katalogu zgodnych z charakterem serwisu.
§ 9
Dodanie wpisu do katalogu wymaga wykorzystania przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox lub Chrome najlepiej nie starszej niż 2 lata. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików cookie oraz JavaScript. Zalecany sprzęt teleinformatyczny do dokonania płatnego umieszczenia materiału to komputer klasy PC lub tablet.
§ 10
W przypadku reklamacji pieniądzę zostaną zwrócone chyba, że złamano regulamin np: publikując ogłoszenie z nieprawdziwą treścią. Pieniądze zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o prowizje firmy świadzczącej usługi przelów on-line.
§ 11
Nie przechowujemy danych osobowych jak imię, nazwisko czy adres zamieszkania. Jedyne dane jakie przechowujemy to adres e-mail do kontaktu który nie jest upubliczniony.
§ 12
Formą płatności za umieszczenie ogłoszeń jest system płatność on-line. Po dokonaniu płatności rozpoczęta zostanie procedura publikacji wpisu w katalogu włącznie z koniecznością weryfikacji administratora. Administrator weryfikuje ogłoszenie do 7 dni roboczych (zwykle w 24 godziny).
§ 13
W każdej chwili zrezygnować z publikacji wpisu, wpłacone pieniądze nie zostaną zwrócone. W trakcie emisji wpisu administrator nie zwraca kosztów jeśli serwis nie działa lub czasowo nie działał np: w wyniku awarii serwera.
§ 14
Jeśli wpis dodany zgodne z regulaminem nie zostanie upublicznione w terminie 7 dni roboczych od dokonania płatności ogłoszeniodawca ma prawo do zwrotu wpłaconych pieniędzy (pomniejszone o prowizję firmy świadczącej usługi przelewów on-line).